Deltagere: Flemming Pedersen Michael Hansen & Bram Andersen

 

1. Godkendelse af referat fra september 2013.

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

 

2. Næste mødedato.

Næste bestyrelsesmøde er berammet til 20/11 2013.

 

3. Kloak og andre anlægsarbejder.

Der er modtaget to tilbud som sendes til en sagkyndigs vurdering snarest.

 

4. Godkendelse af ny andelsejer på 55r (andel 3)

Vi har haft Ellen O’Gara og Audur Thorsdottir til godkendelse samtale. Bestyrelsen har godkendt de nye ejere, som er blevet grundigt informeret om diverse foreningsretslige dokumenter, verserende retssager, den generelle forurenings problematik og bygge procedurer. Købskontrakten er underskrevet og overtagelsen ligger d. 1/12 2013.

Vi afventer vores banks endelige vurdering.

 

5. Bogstaver på postkasserne

Vi har modtaget en mundtlig henvendelse fra vores post om manglende bogstaver på enkelte af vores postkasser. Vi beder medlemmerne checke om mærkening er klar og letlæselig med navn, husnummer samt bogstav så posten kan bringes ud uden problemer.

 

6. Evt.

Ingen punkter til eventuelt.

 

Hent original:

Referat Bestyrelsesmøde 1610