Deltagere: Flemming Pedersen (formand), Michael Hansen (bestyrelsesmedlem), Bram Andersen(kasserer)
Gæster i løbet af aftenen: Rasmus Ruge og Cecilie, Peter Løgstrup

1.Godkendelse af referat fra december 2013.
Referatet blev godkendt uden kommentarer.

2.Næste mødedato.
Næste bestyrelsesmøde er berammet til 3/2-2014

3.Nye ejere af andel 3.
Rasmus Ruge og hans kæreste Cecile kommer som købere af andelen. De får oplæst et informationsdokument og efter uddybende spørgsmål og besvaring af disse, forlader Rasmus og Cecille mødet. Bestyrelsen drøfter kort, og kan meddele at Rasmus Ruge nu er godkendt som nyt medlem. Overtagelsen sker pr.1/Marts-2014, og der mangler kun Nordea’s kreditgodkendelse.
Bestyrelsen byder velkommen til Rasmus og Cecilie.

4.Stævningssag (Per Johansen, Kamal Hashemi & Rene Johansen)
Der er faldet dom i sagen. BK87 tabte sagen, og er af landsretten blevet idømt at betale sagsomkostninger på 100.000 kr. til modparten. Vedhæftet dette referat er domsudskiften. Bestyrelsen har bedt foreningens advokat om en vurdering af dommen, og dens konsekvenser.

5.Fuldmagt til andel 5.
Andel 5’s byggeri har været i nabohøring. Baseret på den indkomne indsigelse , udsteder bestyrelsen fuldmagt til Andel 5 med samme rammer og vilkår som de sidste par byggesager.

6.Kloak overslag .
Bestyrelsen har tidligere varslet en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af januar 2014. Af praktiske grunde bortfalder den ekstraordinære generalforsamling, og beslutningen om kloakbudgettet flyttes til den ordinære generalforsamling.

7. Ordinær generalforsamling.
Dato er som tidligere varslet stadig d.27.Februar 2014 kl.19.00. Sted og yderligere info følger.

8.Forurening.
Bestyrelsen har modtaget et brev vedrørende forurening. Hertil har vi svaret med et opklarende brev om hvordan oprensningen i 2010 ikke kan sammenlignes med nyrere sager.