Deltagere: Flemming Pedersen (formand), Michael Hansen (bestyrelsesmedlem), Bram Andersen(kasserer)

 

1.Godkendelse af referat fra januar 2014.

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

 

2. Næste mødedato.

Bestemmes af nye betyrelse efter General Forsamlingen.

 

3. Ordinær Generalforsamling.

Indkaldelse udsendes seperat sammen med årsregnskabet jf. §8 i vedtægterne. Budget udsendes sammen med indkommende forslag mindst otte dage før den Ordinære GF.

 

4. Stævningssag (Per Johansen, Kamal Hashemi & Rene Johansen)

Efter en vurdering og samråd med foreningnens advokat har bestyrelsen valgt ikke at søge om at få sagen prøvet ved højsteret da chancen for at få sagen behandlet ved 3. indstands ikke stod mål med de dermed følgende advokat-udgifter.

 

5. Eventuelt

Ingen punkter.