Til stede: Bram Andersen, Karen Andersen og Flemming Pedersen (suppleant)

 

1. Henvendelse fra andel 8 om kompensation for oprensning

Bestyrelsen har modtaget endnu en henvendelse fra andel 8 angående oprensning af jord på andelen. Bestyrelsen har svaret på denne og fastholder, at foreningen ikke kan drages økonomisk til ansvar.

 

2. Henvendelse fra andel 6 ang. navneændring samt ønske om leje af fællesareal

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse i marts 2014 og nu besvaret den. Vi beklager den voldsomme forsinkelse, som skyldes forglemmelse.

 

3. Klage over støjforurening

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om fortsatte støjgener fra Basak Saray og eventuel brug af advokat til at løse problemet (som godkendt på en tidligere generalforsamling). På vegne af bestyrelsen har Peter Løgstrup tidligere på året haft en dialog med en miljøadvokat, som vurderede, at vores handlemuligheder er relativt begrænsede udover at vedblive med at klage til politiet over støj fra vejen og Center for Miljø over Basak Saray. Bestyrelsen er åben for nye, kreative løsningsforslag.

 

4. Møde med Nordea og VEBA

Bestyrelsen holdt et positivt møde med Nordea Roskilde og VEBA d. 17. september 2014 for at diskutere foreningens vedtægter og fremtidige økonomiske muligheder. Som det fremgår af indkaldelsesbrevet til den ekstraordinære generalforsamling, foreslår de umiddelbart at omlægge foreningens fælleslån, så det bliver fradragsberettiget. De var heller ikke afvisende i forhold til evt. mulighed for individuelle realkreditlån, men det kræver en længere procedure (bl.a. indhentelse af dokumentation per matrikel). Foreløbig vil en vurderingsinspektør kontakte foreningen for at aftale en besigtigelsesdato.

 

5. Alternative løsningsforslag til kloakrenovation

Bestyrelsen arbejder videre med at udvikle alternative løsnings- og budgetforslag i forbindelse med kloakrenovationen. De vil blive udsendt før den ekstraordinære generalforsamling d. 22. oktober 2014.