Tid og sted: Klokken 18.30 afholdt i Klubhuset Sydvest, 2450 København SV.

Tilstede var:

Louise Kentill Larsen ved fuldmagt til Flemming Pedersen

Bram Alexander Andersen

Rasmus Ruge ved fuldmagt til Bram

Jesper Gielov Olsen

Rune Jacob Glæsel

Lisbeth Skjøt Møller ved fuldmagt til Jesper Gielov Olsen

Danniel Glarsing-Nielsen

Lene Hansen

Karen Garly Andersen ved fuldmagt til Bram

Nikolaj Sandø Sommer ved fuldmagt til Lene Hansen

Peter Løgstrup Jensen

Flemming Pedersen

Torben BB Hansen fra Vestegnens Boligadministration ApS

Tilstede var dermed fordelingstal 66,02 af 100 svarende til 66,02 %.

Jf. Vedtægten, så kan et medlem kun stemme med en fuldmagt, hvorfor Bram stemmer med Rasmus Ruges fuldmagt, idet denne har det største fordelingstal.

  1. Som dirigent & referent blev valgt Torben BB Hansen fra Vestegnens Boligadministration ApS.

Torben BB konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægten.

  1. Medlem af bestyrelsen Michael Hansen har trukket sig, og i stedet for blev enstemmigt valgt Rasmus Ruge. Valget gælder frem til den ordinære GF i 2015.
  1. Bestyrelsen har stillet forslag om kloakering, dels 100% ved ekstern hjælp til et budget på 1.385.166 (bilag 1) eller som medbygger til et budget på 841.128 (bilag 2). Efter en god og konstruktiv drøftelse blev medbygger forslaget enstemmigt godkendt, idet vi optager en byggekredit i Nordea på kroner 200.000 (bilag 3). Bestyrelsen kan herudover uden foreningens godkendelse godkende en overskridelse på kroner 70.000. Ekstraudgifter herudover skal forinden accept godkendes på en ekstraordinær GF inden de afholdes. GF kan indkaldes med 8 dages varsel.
  1. Bestyrelsen stiller forslag om en teknisk ændring af vores eksisterende anlægslån på kroner 2.946.551,63 (bilag 4) således at vi per 01.01.2015 betaler vores andel af ydelsen på fælleslånet som en separat post, og ikke som en del af pladslejen. Fordelen er, at vi fremover kan trække renteudgifterne fra på selvangivelsen, ligesom det er muligt at indfri ens andel af lånet. Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Generalforsamlingen sluttede klokken 20.00

_________________________

Dirigent & referent Torben BB