Deltagere: Bram Andersen, Rasmus Ruge, Karen Andersen

1. Byggeanmodning

Plads 55A har indsendt to byggeansøgninger til bestyrelsen om etablering af hhv. ny fordør og etablering af altan/brandtrappe. De berørte naboer er blevet tilsendt høringsmateriale.

2. Vandaflæsning

Det er tid til den årlige vandaflæsning. Alle bedes aflæse deres vand søndag d. 22. februar 2015 kl. 17 og melde tallene tilbage til bestyrelsen.

3. Parkering

Bestyrelsen henstiller til, at gæster til BK87 parkerer i Bådehavnsgade grundet begrænset plads og flere tilfælde af ”tværparkeringer”.

4. Glascontainer

Bestyrelsen er i gang med at undersøge, om vi kan få opstillet en glascontainer på vores areal.