Bram Andersen – Formand

Rasmus Ruge – Næstformand

Jesper Gielov Olsen – Kasserer

Flemming Pedersen – Suppleant

Karen Garly Andersen – Ekstern Revisor