Foreningen afholder typisk den ordinære generalforsamling i starten af året, hertil kommer evt. et par ekstraordinære generalformalinger.

Referater