Foreningens formål er at administrere og forvalte den foreningen tilhørende ejendom matr. nr. 504 Kongens Enghave, København, beliggende Bådehavnsgade 55, 2450 København SV (herefter ”Ejendommen”) i overensstemmelse med gældende lovgivning, disse vedtægter, de på Ejendommen tinglyste servitutter og de til enhver tid gældende regler for Foreningen som vedtaget af generalforsamlingen.

Her følger en kort gennemgang af grund- og plan forholdene for BK87.

Foreningens grund (matrikel nr.KON504) er beliggende Bådehavnsgade 55, som iflg.kommuneplanen er udlagt til et C+ område, hvilket betyder at det er tilladt at have blandet bolig og lettere erhverv.

Foreningens grund er altså en erhvervsgrund, men det er tilladt for medlemmerne at have bygninger registreret som boliger på deres pladser. Der er flere medlemmer der har dette.

Dette er frivilligt, og man kan også søge om status skifte hvis man ønsker sin bygning registreret som bolig.

Center for Byggeri og Center for Miljø, vil ved ansøgning om statusskifte stille en række krav til bygningen og muligvis kræve nogle målinger/undersøgelser. Omkostninger vedr. disse krav og undersøgelser er det enkelte medlems ansvar, ligesom bygningen er  medlemmets private ejendom.

Selve foreningen BK87 forvalter altså udelukkende jorden.

Læs vores også vores visionsplan 2005 som dags dato mere eller mindre er blevet virkelighed!