Ved opførelse, tilbygning eller ændring af byggeri i BK87 skal vedtægter og dermed Plan for Byggehensyn i Foreningen BK87  overholdes.

OBS: Det er en god ide at tidligt starte en dialog med kommunens Center for Byggeri for at få rådgivning til udformning angående brand, skelregler mm.

Processen i BK87 er følgende:

1. Der ansøges bestyrelsen godkendelse og fuldmagt til byggeri.

2. Nabohøring og evt. byggemøder afholdes.

3. Bestyrelsen godkender eller afviser projektet på baggrund af nabohøring og byggemøde.

4. Hvis godkendt udstedes fuldmagt til bygherre til videre byggeansøgning hos Center for Byggeri.